Bestyrelsen

Dit talerør

Børnehavens bestyrelse består af 4 forældre, en medarbejderrepræsentant samt et eksternt medlem. Forældremedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling. Det eksterne medlem vælges for 2 år og kan til enhver tid udskiftes af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af (indtil næste generalforsamling i april 2019) :

 

Formand: Anders Helbo

Næstformand: Esben Fogh Nielsen

Kassér: Sandra Andersen

Medarbejderrepræsentant: Jette Klostergaard

Menigt medlem: Jens Rasmussen

Menigt medlem: Sune Petersen

Suppleant: Flemming Johansen

Suppleant: Mette M.M. Gyldenløve