Bestyrelsen

Dit talerør

Børnehavens bestyrelse består af 5 forældre og en medarbejderrepræsentant. Forældremedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling. Det eksterne medlem vælges for 2 år og kan til enhver tid udskiftes af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af (indtil næste generalforsamling i april 2021) :

 

Formand: Esben Fogh Nielsen

Næstformand: Jens Rasmussen

Kassér: Stefan Skærrebech

Medarbejderrepræsentant: Jette Klostergaard

Menigt medlem: Maja Aagaard

Menigt medlem: Mie Skovsende

Suppleant: Vibeke Boesen