Bestyrelsen

Dit talerør

Børnehavens bestyrelse består af 5 forældre og en medarbejderrepræsentant. Forældremedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling. Det eksterne medlem vælges for 2 år og kan til enhver tid udskiftes af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af (indtil næste generalforsamling i april 2020) :

 

Formand: Esben Fogh Nielsen

Næstformand: Maja Aagaard

Kassér: Sandra Andersen

Medarbejderrepræsentant: Jette Klostergaard

Menigt medlem: Jens Rasmussen

Menigt medlem: Sune Petersen

Suppleant: Flemming Johansen

Suppleant: Mie Skovsende